Små och stora tal

På matematiklektionerna håller vi just nu på med taluppfattning. Kapitlet heter ”Små och stora tal” och handlar om att förstå hur vårt talsystem fungerar, negativa tal och potenser.

Varje vecka ska eleverna räkna ett viss antal uppgifter kallade ”veckans uppgifter”. Läxa till varje måndag är alltid föregående veckas uppgifter. Jag rekommenderar alla elever att även göra de föreslagna ”röda” uppgifterna.

Genomgångarna håller jag alltid interaktiva för att hålla eleverna engagerade. Jag ställer alltid frågor och slumpar ut en elev som ska svara på frågan.

Vi jobbar även i grupp med problemlösning. Se nedan för planering.

Små och stora tal PP åk9 HT17