Fysik: Energi – Periodisk planering

Nedan följer planeringen i fysik. På grund av tidsbrist har vi ersatt provet med ett större läxförhör som blir av onsdag 22/2.

Eleverna jobbar också med en vald energikälla att ta reda på fakta om. Innehåll kommer att sammanställas i ett faktablad. Vid nästa labb-tillfälle ska vi ha en diskussion om energiförsörjningen i en fiktiv kommun. Eleverna kommer att diskutera och ta ställning.

Diskussionen kommer att sammanfattas i programmet ”Meeting words”.

Energi läxförhör

Energi PP VT 2017